start123456

Idag finns det ett stort antal ideella organisationer som innehar 90-konto. Samtliga dessa organisationer engagerar sig för ett särskilt ändamål och finansierar näst intill undantagslöst sitt behjärtansvärda arbete genom sina givares och medlemmars generösa gåvor.

De ändamål de olika organisationerna arbetar för är allt från specifika humanitära frågor och miljöfrågor till mera allmänna samhällsintressen. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ideella organisationer att ge stöd åt människor och naturliv erbjuder vi oss att vara länken mellan organisationen och deras givare/medlemar. Vår förhoppning är att kunna bygga upp ett förtroende och en långvarig kontakt hos givaren gentemot organisationerna vilket i slutändan skall gagna det särskilda ändamålet.

Genom att genomföra uppdragen på ett kostnadseffektivt, men samtidigt professionellt och kvalitativt sätt, hoppas vi kunna främja vårt och de ideella organisationernas engagemang för människor, djur och natur.