123

Prorespektera Kommunikation AB är ett företag som är specialiserat på insamlingskampanjer för den ideella sektorn. Företaget startades och drivs av Anita Portnoff som har mångårig erfarenhet av arbete inom den ideella sektorn.

Prorespektera Kommunikation AB är ett dotterbolag till Prorespektera AB som startade sin verksamhet i början av februari 2004 och företaget har som mål att utföra sina uppdrag på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Ledord i vårt arbete är respekt, etik och förtroende. Mot bakgrund av detta utför vi i första hand uppdrag åt kunder med s k 90-konto och tillämpar FRII:s etiska regler för insamling.

Beträffande handhavandet av kundregister och personuppgifter följer Prorespektera Kommunikation AB personuppgiftslagens (PUL 1998:204) bestämmelser.